Monthly Archives: Maj 2015

W poprzednim wpisie pisałam o zasadach odpowiedzialności wspólników za długi spółki cywilnej.Na wstępie przypominam, że wspólnicy ponoszą za te długi solidarną odpowiedzialność co oznacza zasadniczo, że za długi odpowiedzialni są jednocześnie i całkowicie wszyscy wspólnicy spółki, a to wierzyciel decyduje od kogo wyegzekwować dług spółki cywilnej. W trakcie funkcjonowania spółki zdarzają się jednak zmiany składu… Read Article →

Kwestię odpowiedzialność za długi wspólników spółki cywilnej regule art. 864 KC, który to stanowi, że wspólnicy odpowiadają za wszelkie długi solidarnie. Norma ta ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że nie ma możliwości jej zmiany przy pomocy umowy spółki. Choć art.864 KC stanowi o „zobowiązaniach spółki” to jest to uregulowanie jedynie skrótowe, gdyż spółka cywilna… Read Article →

Poprzednie wpisy, które zamieściłam na blogu dotyczyły podziału zysku w spółce cywilnej. Przypominam, że pisałam już o tym jakie są zasady podziału zysku w spółce cywilnej oraz kiedy można żądać wypłaty zysku. Jednak spółka cywilna to nie tylko zysk, zdarzają się także straty. Na jakich zasadach wspólnicy spółki odpowiadają za straty? Obowiązek uczestniczenia w stratach,… Read Article →

W poprzednim wpisie przedstawiłam podstawowe informacje na temat prawa do podziału zysku spółki cywilnej. Oprócz wiedzy w jakiej wysokości należy się zysk wspólnikowi, warto też wiedzieć na jakich zasadach i kiedy wspólnik może żądać wypłaty zysku ze spółki cywilnej. I właśnie o tym będzie niniejszy wpis. Żądanie podziału i wypłaty zysku może wspólnik zgłosić dopiero… Read Article →

Art. 867 KC przewiduje równy udział wspólników w zyskach i stratach wynikających z działalności spółki cywilnej. Należy pamiętać, że prawo do udziału w zyskach spółki cywilnej jest prawem majątkowym, przysługującym wspólnikowi z mocy prawa. Należy pamiętać, że z punktu widzenia równego udziału wspólników w zysku spółki cywilnej nie ma znaczenia wartość oraz rodzaj wniesionego wkładu. Tak… Read Article →

Scroll To Top