Monthly Archives: Maj 2015

Umowa spółki cywilnej tworzy między jej stronami trwały stosunek prawny, natomiast nigdy w wyniku tej umowy nie może powstać nowa osoba prawna, jak dzieje się w przypadku innych spółek prawa handlowego. Pogląd ten wyprowadza się z tezy, że skoro w żadnym przepisie ustawodawca nie nadał spółce cywilnej osobowości prawnej, to w polskim systemie prawa nie… Read Article →

W poprzednim wpisie pisałam o możliwości wniesienia wkładu do spółki cywilnej. Przypominam, że w obecnym stanie prawnym wspólnicy nie mają wynikającego z przepisów prawa obowiązku wniesienia wkładu, a obowiązek taki powstaje dopiero jeżeli zostanie określony w samej umowie spółki cywilnej. W tym kontekście często pojawia się pytanie – czy jako wkład do spółki cywilnej można… Read Article →

Zgodnie z art. 860 KC wspólnicy spółki cywilnej zobowiązują się do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu przede wszystkim poprzez wniesienie wkładów. Art. 861 KC doprecyzowuje natomiast, czym wkład wspólnika może być i wymienia tutaj zarówno wniesienie praw, jak i świadczenie usług. Zaznaczam, że wpis ten powstał na bazie artykułu opisującego jaki wkład można wnieść do… Read Article →

Poprzedni wpis na moim blogu dotyczył treści umowy spółki cywilnej. Ale sama treść umowy spółki to przecież nie wszystko – umowa powinna być zawarta w odpowiedni sposób. W tym kontekście istotne są dwa pytania: w jaki sposób powinna być zawarta umowa oraz jakie są skutki niedochowania wymaganego przez prawo sposobu zawarcia umowy. Zgodnie z art…. Read Article →

Spółka cywilna powstaje w drodze umowy co najmniej dwóch podmiotów. Mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez określone działania poszczególnych wspólników. Właśnie określenie tego wspólnego celu jest najważniejszym elementem umowy spółki cywilnej, który odróżnia ją od innych umów zobowiązaniowych…. Read Article →

Scroll To Top