Monthly Archives: Wrzesień 2015

Reprezentacja spółki, w odróżnieniu od prowadzenia jej spraw wewnętrznych, oznacza dokonywanie czynności w stosunkach zewnętrznych, wobec osób trzecich. O reprezentacji w spółce cywilnej stanowi art.866 KC. Zasada ogólna zakłada, że z braku innych ustaleń, spółkę cywilną może reprezentować każdy ze wspólników. Niemniej nie jest to bezwzględnie obowiązująca zasada i może ona ulegać modyfikacji już umowie… Read Article →

Scroll To Top