Monthly Archives: Listopad 2015

Inaczej przedstawia się instytucja wypowiedzenia uregulowana w art. 869 § 2 KC tegoż przepisu. Takie wypowiedzenie jest możliwe zarówno gdy spółkę cywilną zawarto na czas nieoznaczony, jak i wówczas, gdy została zawarta na czas oznaczony. Jest ona bezwzględnie obowiązująca i nie ma możliwości jej  wyłączenia ani ograniczenia w umowie spółki cywilnej. Zastrzeżenie tego rodzaju umieszczone w… Read Article →

Scroll To Top