Posts By: Marta S.

Poprzedni wpis na moim blogu dotyczył treści umowy spółki cywilnej. Ale sama treść umowy spółki to przecież nie wszystko – umowa powinna być zawarta w odpowiedni sposób. W tym kontekście istotne są dwa pytania: w jaki sposób powinna być zawarta umowa oraz jakie są skutki niedochowania wymaganego przez prawo sposobu zawarcia umowy. Zgodnie z art…. Read Article →

Spółka cywilna powstaje w drodze umowy co najmniej dwóch podmiotów. Mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez określone działania poszczególnych wspólników. Właśnie określenie tego wspólnego celu jest najważniejszym elementem umowy spółki cywilnej, który odróżnia ją od innych umów zobowiązaniowych…. Read Article →

Scroll To Top