Latest Posts Under: funkcjonowanie spółki

Reprezentacja spółki, w odróżnieniu od prowadzenia jej spraw wewnętrznych, oznacza dokonywanie czynności w stosunkach zewnętrznych, wobec osób trzecich. O reprezentacji w spółce cywilnej stanowi art.866 KC. Zasada ogólna zakłada, że z braku innych ustaleń, spółkę cywilną może reprezentować każdy ze wspólników. Niemniej nie jest to bezwzględnie obowiązująca zasada i może ona ulegać modyfikacji już umowie… Read Article →

Prawa i obowiązki wspólnika wynikające ze stosunku prawnego spółki są ściśle związane z jego osobą i jako takie nie wchodzą w skład spadku. „Udział w spółce” jest więc niedziedziczny i nie jest możliwe nadanie mu odmiennego charakteru w umowie spółki. Niemniej art. 872 KC pozwala regulować sytuację na wypadek śmierci jednego ze wspólników, tak by po… Read Article →

Co do zasady przyjmuje się, że spółka cywilna powinna mieć stały, niezmienny skład. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Dla każdej takiej zmiany osobowej składu wspólników konieczna jest zmiana samej umowy spółki. Przystąpienie nowego wspólnika możliwe jest jedynie na podstawie zmiany umowy spółki, najprościej w formie aneksu, który to zostanie zaakceptowany przez wszystkich dotychczasowych wspólników,… Read Article →

Kwestię odpowiedzialność za długi wspólników spółki cywilnej regule art. 864 KC, który to stanowi, że wspólnicy odpowiadają za wszelkie długi solidarnie. Norma ta ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że nie ma możliwości jej zmiany przy pomocy umowy spółki. Choć art.864 KC stanowi o „zobowiązaniach spółki” to jest to uregulowanie jedynie skrótowe, gdyż spółka cywilna… Read Article →

Poprzednie wpisy, które zamieściłam na blogu dotyczyły podziału zysku w spółce cywilnej. Przypominam, że pisałam już o tym jakie są zasady podziału zysku w spółce cywilnej oraz kiedy można żądać wypłaty zysku. Jednak spółka cywilna to nie tylko zysk, zdarzają się także straty. Na jakich zasadach wspólnicy spółki odpowiadają za straty? Obowiązek uczestniczenia w stratach,… Read Article →

Scroll To Top