Latest Posts Under: funkcjonowanie spółki

W poprzednim wpisie przedstawiłam podstawowe informacje na temat prawa do podziału zysku spółki cywilnej. Oprócz wiedzy w jakiej wysokości należy się zysk wspólnikowi, warto też wiedzieć na jakich zasadach i kiedy wspólnik może żądać wypłaty zysku ze spółki cywilnej. I właśnie o tym będzie niniejszy wpis. Żądanie podziału i wypłaty zysku może wspólnik zgłosić dopiero… Read Article →

Art. 867 KC przewiduje równy udział wspólników w zyskach i stratach wynikających z działalności spółki cywilnej. Należy pamiętać, że prawo do udziału w zyskach spółki cywilnej jest prawem majątkowym, przysługującym wspólnikowi z mocy prawa. Należy pamiętać, że z punktu widzenia równego udziału wspólników w zysku spółki cywilnej nie ma znaczenia wartość oraz rodzaj wniesionego wkładu. Tak… Read Article →

Scroll To Top