Latest Posts Under: inne

Umowa spółki cywilnej tworzy między jej stronami trwały stosunek prawny, natomiast nigdy w wyniku tej umowy nie może powstać nowa osoba prawna, jak dzieje się w przypadku innych spółek prawa handlowego. Pogląd ten wyprowadza się z tezy, że skoro w żadnym przepisie ustawodawca nie nadał spółce cywilnej osobowości prawnej, to w polskim systemie prawa nie… Read Article →

Scroll To Top