Forma umowy spółki cywilnej

Poprzedni wpis na moim blogu dotyczył treści umowy spółki cywilnej. Ale sama treść umowy spółki to przecież nie wszystko – umowa powinna być zawarta w odpowiedni sposób. W tym kontekście istotne są dwa pytania: w jaki sposób powinna być zawarta umowa oraz jakie są skutki niedochowania wymaganego przez prawo sposobu zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 860 KC umowa spółki cywilnej powinna być stwierdzona pismem. Wymóg zawarcia umowy w formie pisemnej oznacza, że oświadczenia woli stron powinny zostać spisane w dowolny sposób (na przykład odręcznie lub w postaci wydruku komputerowego) i podpisane podpisem odręcznym przez strony.

A jakie są sankcje za niedotrzymanie formy pisemnej? Umowa spółki ma być stwierdzona pismem, co oznacza to wymóg zachowania formy pisemnej jedynie dla celów dowodowych (inaczej niż ma to miejsce w przypadku tak zwanego rygoru nieważności). Tym samym niezachowanie takiej formy nie wywołuje żadnych negatywnych skutków w zakresie powstania stosunku prawnego spółki, a jedynie skutkuje ograniczeniami w zakresie dowodzenia faktu zawarcia umowy czy jej treści za pomocą dowodu z zeznań świadków czy przesłuchania stron.

W przypadku umowy spółki zawieranej przez przedsiębiorców wyłączone jest stosowanie przepisów o formie pisemnej dla celów dowodowych. Tym samym w przypadku ewentualnego sporu nie obowiązują ograniczenia co do dowodów osobowych. Ponadto w sytuacji, gdy strony umowy są przedsiębiorcami i zawarto umowę bez zachowania formy pisemnej, może dojść do związania wspólników umową o treści określonej w piśmie potwierdzającym, sporządzonym przez jednego ze wspólników i skierowanym do pozostałych wspólników, zawierającym zmiany lub uzupełnienia niezmieniające istotnie treści umowy, o ile pozostali wspólnicy nie sprzeciwią się temu niezwłocznie na piśmie. Oświadczenia woli wspólników mogą również zostać złożone w postaci elektronicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>