Kiedy wspólnik może żądać podziału zysku spółki cywilnej

W poprzednim wpisie przedstawiłam podstawowe informacje na temat prawa do podziału zysku spółki cywilnej. Oprócz wiedzy w jakiej wysokości należy się zysk wspólnikowi, warto też wiedzieć na jakich zasadach i kiedy wspólnik może żądać wypłaty zysku ze spółki cywilnej. I właśnie o tym będzie niniejszy wpis.

Żądanie podziału i wypłaty zysku może wspólnik zgłosić dopiero po rozwiązaniu spółki cywilnej. Czy takie zasady podziału zysku przystają do realiów gospodarczych, w których spółki cywilne zawierane są generalnie na dłuższe okresy – w praktyce kilku lub kilkunastu lat? Nie, dlatego kodeks cywilny przewiduje tutaj możliwość pewnych odstępstw.

Odstępstwo od tej zasady jest jednak możliwe kiedy spółka cywilna zostaje zawarta na czas dłuższy. W takiej sytuacji możliwe jest żądanie takowej wypłaty z końcem każdego roku obrachunkowego. Prawa tego nie można wyłączyć przy pomocy postanowień umownych. Możliwa jest natomiast modyfikacja terminów realizacji uprawnienia w umowie spółki cywilnej.

W art. 868 KC nie doszło do sprecyzowania pojęcia „dłuższy czas”. Przyjmuje się, że w przypadku umów spółek cywilnych na czas oznaczony, chodzi tutaj o okres dłuższy niż jeden rok obrachunkowy. Natomiast w przypadku umów spółek cywilnych zawieranych na czas nieoznaczony, z samego ich charakteru wynika zamiar dłużej współpracy. W istocie jednak dla zastosowania terminów podziału i wypłaty zysku znaczenie ma nie tyle czas, na jaki spółkę cywilną zawarto, ile czas, przez jaki ona istniała czy istnieje. W przypadku bowiem spółki zawartej na okres dłuższy, jeżeli do jej rozwiązania dojdzie przed upływem pierwszego roku obrachunkowego, podział i wypłata zysków będzie możliwa dopiero po rozwiązaniu spółki cywilnej. Z kolei jeżeli spółka została zawarta na czas krótszy, ale uległa przedłużeniu, wspólnicy spółki cywilnej mogą żądać podziału i wypłaty zysków z końcem każdego roku obrachunkowego.

Istotne znaczenie ma również pojęcie „roku obrachunkowego”. Ulega ono zmianie w zależności od tego, czy spółka cywilna podlega ustawie o rachunkowości. W razie jej podlegania należy przyjąć, że chodzi tutaj o rok obrotowy. Natomiast w pozostałych sytuacjach rozumienie tego okresu może być sprecyzowane w umowie spółki cywilnej, z zachowaniem postanowień ogólnych kodeksu cywilnego w zakresie terminów. W razie braku regulacji tek kwestii, przyjmuje się za pierwszy dzień roku obrachunkowego dzień zawarcia umowy spółki cywilnej.

Jeżeli cel spółki cywilnej nie ma charakteru zarobkowego i jego realizacja wyraża się w osiąganiu innych korzyści niż zysk, należy przyjąć, że wspólność tego celu oznacza, że każdy wspólnik spółki cywilnej ma prawo do uczestniczenia w takich korzyściach. Per analogia stosuje się wtedy postanowienia art.867 oraz 868 KC.

Zysk spółki cywilnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>