Odpowiedzialność wspólników za długi spółki cywilnej

Kwestię odpowiedzialność za długi wspólników spółki cywilnej regule art. 864 KC, który to stanowi, że wspólnicy odpowiadają za wszelkie długi solidarnie. Norma ta ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że nie ma możliwości jej zmiany przy pomocy umowy spółki. Choć art.864 KC stanowi o „zobowiązaniach spółki” to jest to uregulowanie jedynie skrótowe, gdyż spółka cywilna nie może sama zaciągać zobowiązań ze względu na brak jakiejkolwiek zdolności prawnej i tym samym poprawniej byłoby mówić o zobowiązaniach wspólnych wspólników spółki cywilnej (więcej na ten temat możesz przeczytać we wpisie dotyczącym podmiotowości prawnej spółki cywilnej).

Solidarna odpowiedzialność dłużników charakteryzuje się tym, że za długi odpowiadają oni zarówno z ich majątku wspólnego, jak i z majątków osobistych i jest to odpowiedzialność bez ograniczeń. Oznacza to, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od każdego wspólnika z osobna, od kilku z nich bądź od wszystkich wspólników łącznie, a spełnienie świadczenia przez któregokolwiek z nich zwalnia pozostałych.

Jeżeli chcesz poczytać więcej na ten temat polecam Ci blog pod adresem spolkacywilna.info, na którym znajdziesz wpis o odpowiedzialności za długi spółki cywilnej. Na blogu tym znajdziesz też wiele filmów dotyczących tej spółki – jeden z nich zamieszczam za zgodą autora poniżej:

Jednocześnie, dopóki całe zobowiązanie nie zostanie wypełnione, wszyscy wspólnicy pozostają zobowiązani wobec wierzyciela. Wybór majątku należy do wierzyciela, z tymże w razie wyboru majątku wspólnego, konieczne jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego przeciwko wszystkim wspólnikom.

Wierzyciel nie ma obowiązku najpierw egzekwować z majątku spółki cywilnej (czyli w rzeczywistości z majątku wspólnego wspólników tej spółki), może od razu przejść do egzekucji z majątków osobistych. Ze względu na brak jakichkolwiek regulacji w tej sferze, możliwe jest jednoczesne skierowanie egzekucji do majątku wspólnego oraz do majątków osobistych wspólników.

Zobowiązania spółki, za które solidarnie odpowiadają wspólnicy, mogą wynikać z dokonanych czynności prawnych, w których stroną są wszyscy wspólnicy, niezależnie od tego, który z nich ich dokonał. Chodzi tutaj o czynności prawne związane z działalnością wspólników w ramach spółki.

Ponadto źródłem zobowiązań spółki mogą być inne zdarzenia prawne, w szczególności czyn niedozwolony, jeżeli pozostaje w związku z działalnością spółki, zwłaszcza gdy dopuścili się go łącznie jej wspólnicy. Odpowiedzialność może również wynikać z bezpodstawnego wzbogacenia spółki cywilnej. Do zobowiązań spółki należy również zaliczyć takie, które powstają po stronie wspólników na mocy regulacji publicznoprawnych, przede wszystkim odpowiedzialność za zaległości podatkowe. Niemniej odpowiedzialność za zaległości podatkowe stanowi pewien wyłom od zasady solidarnej odpowiedzialności z art.864 KC, gdyż ma charakter jedynie subsydiarny i konieczna jest uprzednia próba egzekucji z majątku wspólnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>