W poprzednim wpisie przedstawiłam podstawowe informacje na temat prawa do podziału zysku spółki cywilnej. Oprócz wiedzy w jakiej wysokości należy się zysk wspólnikowi, warto też wiedzieć na jakich zasadach i kiedy wspólnik może żądać wypłaty zysku ze spółki cywilnej. I właśnie o tym będzie niniejszy wpis. Żądanie podziału i wypłaty zysku może wspólnik zgłosić dopiero… Read Article →

Art. 867 KC przewiduje równy udział wspólników w zyskach i stratach wynikających z działalności spółki cywilnej. Należy pamiętać, że prawo do udziału w zyskach spółki cywilnej jest prawem majątkowym, przysługującym wspólnikowi z mocy prawa. Należy pamiętać, że z punktu widzenia równego udziału wspólników w zysku spółki cywilnej nie ma znaczenia wartość oraz rodzaj wniesionego wkładu. Tak… Read Article →

Umowa spółki cywilnej tworzy między jej stronami trwały stosunek prawny, natomiast nigdy w wyniku tej umowy nie może powstać nowa osoba prawna, jak dzieje się w przypadku innych spółek prawa handlowego. Pogląd ten wyprowadza się z tezy, że skoro w żadnym przepisie ustawodawca nie nadał spółce cywilnej osobowości prawnej, to w polskim systemie prawa nie… Read Article →

W poprzednim wpisie pisałam o możliwości wniesienia wkładu do spółki cywilnej. Przypominam, że w obecnym stanie prawnym wspólnicy nie mają wynikającego z przepisów prawa obowiązku wniesienia wkładu, a obowiązek taki powstaje dopiero jeżeli zostanie określony w samej umowie spółki cywilnej. W tym kontekście często pojawia się pytanie – czy jako wkład do spółki cywilnej można… Read Article →

Zgodnie z art. 860 KC wspólnicy spółki cywilnej zobowiązują się do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu przede wszystkim poprzez wniesienie wkładów. Art. 861 KC doprecyzowuje natomiast, czym wkład wspólnika może być i wymienia tutaj zarówno wniesienie praw, jak i świadczenie usług. Zaznaczam, że wpis ten powstał na bazie artykułu opisującego jaki wkład można wnieść do… Read Article →

Scroll To Top