Podmiotowość prawna spółki cywilnej

Umowa spółki cywilnej tworzy między jej stronami trwały stosunek prawny, natomiast nigdy w wyniku tej umowy nie może powstać nowa osoba prawna, jak dzieje się w przypadku innych spółek prawa handlowego. Pogląd ten wyprowadza się z tezy, że skoro w żadnym przepisie ustawodawca nie nadał spółce cywilnej osobowości prawnej, to w polskim systemie prawa nie można jej domniemywać. Z tego wynika również zakaz stosowania do spółek cywilnych przepisów dotyczących osób prawnych. Niemniej na gruncie kodeksu spółek handlowych możliwe jest jej przekształcenie w spółkę prawa handlowego.

Ustawodawca odmawiając spółce cywilnej przymiotu osoby prawnej, przesądził również o braku zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnych oraz zdolności procesowej spółki cywilnej. Wspólnicy spółki cywilnej poprzez podpisanie umowy tworzą swoistą korporację, która posiada tożsamy interes (cel gospodarczy). Więcej informacji na ten temat można znaleźć we wpisie pochodzącym z bloga spolkacywilna.info wyjaśniającym czym jest spółka cywilna. Autor tego bloga Wojciech Rudzki w krótkim nagraniu wyjaśnia podstawowe informacje na ten temat:

Spółka cywilna jest jednostką organizacyjną, która nie nabywa własnej osobowości prawnej, a jedynie jest zależna od posiadanej przez strony umowy – wspólników. Wskazują na to w szczególności obowiązujące w spółce cywilnej reguły prowadzenia spraw i reprezentacji spółki, częściowe wyodrębnienie majątku spółki od majątków wspólników przez objęcie go wspólnością łączną, zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółki cywilnej, a także wywoływanie skutków prawnych przez działania jednego wspólnika w ramach prawa do reprezentacji, zarówno wobec pozostałych wspólników, jak i wobec osób trzecich.

Konsekwencje braku podmiotowości prawnej spółki cywilnej wyrażają się między innymi w tym, że stroną zawieranych umów są wszyscy wspólnicy, a nie sama spółka cywilna. Podobnie podmiotami praw i obowiązków są wspólnicy, nigdy sama spółka cywilna. Stroną postępowania sądowego czy administracyjnego są wszyscy wspólnicy, a nie spółka cywilna, która jak zostało wspomniane wyżej, nie posiada w ogóle zdolności procesowej.

Również nie istnieje pojęcie majątku spółki cywilnej, majątek spółki tworzą określone fragmenty majątków wspólników, które od czasu podpisania umowy stają się ich majątkiem wspólnym. Ze względu na brak zdolności prawnej spółka cywilna nie jest w stanie ponosić żadnej odpowiedzialności za swoje działania, które bezpośrednio obciążają wspólników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>