Praca i świadczenie usług jako wkład do spółki cywilnej

W poprzednim wpisie pisałam o możliwości wniesienia wkładu do spółki cywilnej. Przypominam, że w obecnym stanie prawnym wspólnicy nie mają wynikającego z przepisów prawa obowiązku wniesienia wkładu, a obowiązek taki powstaje dopiero jeżeli zostanie określony w samej umowie spółki cywilnej. W tym kontekście często pojawia się pytanie – czy jako wkład do spółki cywilnej można zakwalifikować świadczenie pracy, bądź świadczenie usług na rzecz samej spółki.

Z wkładem do spółki cywilnej, który można zakwalifikować jako świadczenie usług, będziemy mieli do czynienia w szczególności w wypadku, gdy działania wspólnika na rzecz spółki w razie dokonywania ich na własny rachunek świadczącego pozwalałyby na przyjęcie, że wspólnik prowadzi działalność gospodarczą.

Przyjąć należy istotną odmienność pracy i świadczenia usług jako wkładu do spółki cywilnej. Przez pracę należy rozumieć wykonywanie pod kierunkiem osoby, na której rzecz „praca” jest wykonywana, wskazanych przez tę osobę czynności, przy czym efekty tak świadczonej „pracy” dotyczą sfery prawnej osoby, na której rzecz praca jest wykonywana, w szczególności dotyczy to odpowiedzialności wobec osób trzecich za skutki działań podmiotu świadczącego pracę, a także „ryzyka personalnego” ponoszonego przez podmiot, na którego rzecz praca jest świadczona. W związku z powyższym przyjąć należy, że pojęcie pracy nie mieści się w zakresie świadczenia usług.

W rezultacie praca, jako taka, nie może być przedmiotem wkładu do spółki cywilnej, ponieważ świadczenie usług polega na wykonywaniu wskazanych przez zamawiającego czynności, przy czym aktywność świadczącego usługi nie podlega bezpośredniemu kierownictwu zamawiającego.

Dodatkowo skutki negatywnych działań podmiotu świadczącego usługi na interesy osób trzecich w równym stopniu dotykają jego, jak i osoby, która świadczenie usług zamówiła. W braku odrębnych uregulowań świadczący usługi ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych wobec zamawiającego zobowiązań. Świadczenie usług w formie wkładu nie podlega nigdy wynagrodzeniu.

Podsumowując – praca nie może być wkładem do spółki cywilnej, wkładem może być jednak świadczenie usług na rzecz spółki cywilnej. Pojęcia te są bardzo płynne i muszą zostać określone w precyzyjny sposób w umowie spółki cywilnej. Więcej na ten temat można przeczytać na blogu spolkacywilna.net.pl we wpisie dotyczącym pracy wspólnika na rzecz spółki cywilnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>