Rozwiązanie spółki cywilnej – informacje podstawowe

Rozwiązanie spółki cywilnej następuje przede wszystkim z przyczyn wskazanych w umowie, np. w razie upływu terminu określonego w umowie spółki cywilnej lub osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego. Poza przyczynami umownymi rozwiązania spółki istnieje możliwość podjęcia odpowiedniej uchwały wspólników spółki cywilnej w przedmiocie rozwiązania spółki cywilnej. Musi ona zostać podjęta jednomyślnie. Ponadto spółka ulegnie rozwiązaniu w sytuacji, gdy pozostanie w niej tylko jeden wspólnik oraz gdy osiągnięcie zamierzonego celu stanie się niemożliwe.

Przyczyny rozwiązania spółki cywilnejKażdy ze wspólników spółki cywilnej ma również prawo z ważnych powodów żądać rozwiązania spółki cywilnej przez sąd. Jest to rozwiązanie najdalej idące i jest ono traktowane jako swoista ostateczność. Tym samym, jeśli istnieje możliwość wypowiedzenia udziału w spółce cywilnej przez danego wspólnika, to sąd ma możliwość uznania takiego roszczenia za bezzasadne bądź nawet za nadużycie prawa. Ponadto, nawet jeśli nie istnieje inna możliwość rozwiązania konfliktu, to i tak do sądu należy ostateczna ocena, czy dana przyczyna rozwiązania spółki cywilnej powinna zostać uznana za istotną.

Również, zgodnie z art. 874 KC, ogłoszenie upadłości wspólnika skutkuje rozwiązaniem spółki cywilnej. W takim przypadku rozwiązanie spółki cywilnej następuje ex lege i nie wymaga dokonywania w tym celu przez wspólników żadnych czynności. Dotyczy to przypadków, gdy wspólnik spółki cywilnej ma zdolność upadłościową, a więc jest przedsiębiorcą. Ogłoszenie upadłości następuje, gdy dłużnik stał się niewypłacalny, a więc gdy nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Rozwiązanie spółki cywilnej następuje w każdym przypadku ogłoszenia upadłości wspólnika, niezależnie od tego, czy ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu, czy też obejmującą likwidację majątku upadłego dłużnika spółki cywilnej. Rozwiązanie spółki w razie ogłoszenia upadłości wspólnika powoduje, że masa upadłości obejmuje również prawa przysługujące wspólnikowi w razie rozwiązania spółki cywilnej.

Sama spółka cywilna nie ma zdolności upadłościowej a to z uwagi na brak podmiotowości prawnej, nie jest przedsiębiorcą. Natomiast jeżeli została ona zawiązana w celu wykonywania działalności gospodarczej przez jej wspólników, wspólnicy spółki cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej są uznawani za przedsiębiorców. W sytuacji niewypłacalności wspólników w zakresie zobowiązań spółki cywilnej, a więc gdy wspólnicy nie wykonują swoich wspólnych wymagalnych zobowiązań, stanowi to podstawę ogłoszenia upadłości wspólników spółki cywilnej. Skutkiem tego jest z kolei rozwiązanie spółki cywilnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>