Posts Tagged: cel spółki cywilnej

Rozwiązanie spółki cywilnej następuje przede wszystkim z przyczyn wskazanych w umowie, np. w razie upływu terminu określonego w umowie spółki cywilnej lub osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego. Poza przyczynami umownymi rozwiązania spółki istnieje możliwość podjęcia odpowiedniej uchwały wspólników spółki cywilnej w przedmiocie rozwiązania spółki cywilnej. Musi ona zostać podjęta jednomyślnie. Ponadto spółka ulegnie rozwiązaniu w sytuacji,… Read Article →

Spółka cywilna powstaje w drodze umowy co najmniej dwóch podmiotów. Mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez określone działania poszczególnych wspólników. Właśnie określenie tego wspólnego celu jest najważniejszym elementem umowy spółki cywilnej, który odróżnia ją od innych umów zobowiązaniowych…. Read Article →

Scroll To Top