Posts Tagged: długi spółki cywilnej

Rozwiązanie spółki cywilnej następuje przede wszystkim z przyczyn wskazanych w umowie, np. w razie upływu terminu określonego w umowie spółki cywilnej lub osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego. Poza przyczynami umownymi rozwiązania spółki istnieje możliwość podjęcia odpowiedniej uchwały wspólników spółki cywilnej w przedmiocie rozwiązania spółki cywilnej. Musi ona zostać podjęta jednomyślnie. Ponadto spółka ulegnie rozwiązaniu w sytuacji,… Read Article →

Co do zasady przyjmuje się, że spółka cywilna powinna mieć stały, niezmienny skład. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Dla każdej takiej zmiany osobowej składu wspólników konieczna jest zmiana samej umowy spółki. Przystąpienie nowego wspólnika możliwe jest jedynie na podstawie zmiany umowy spółki, najprościej w formie aneksu, który to zostanie zaakceptowany przez wszystkich dotychczasowych wspólników,… Read Article →

W poprzednim wpisie pisałam o zasadach odpowiedzialności wspólników za długi spółki cywilnej.Na wstępie przypominam, że wspólnicy ponoszą za te długi solidarną odpowiedzialność co oznacza zasadniczo, że za długi odpowiedzialni są jednocześnie i całkowicie wszyscy wspólnicy spółki, a to wierzyciel decyduje od kogo wyegzekwować dług spółki cywilnej. W trakcie funkcjonowania spółki zdarzają się jednak zmiany składu… Read Article →

Kwestię odpowiedzialność za długi wspólników spółki cywilnej regule art. 864 KC, który to stanowi, że wspólnicy odpowiadają za wszelkie długi solidarnie. Norma ta ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że nie ma możliwości jej zmiany przy pomocy umowy spółki. Choć art.864 KC stanowi o „zobowiązaniach spółki” to jest to uregulowanie jedynie skrótowe, gdyż spółka cywilna… Read Article →

Scroll To Top