Posts Tagged: umowa spółki cywilnej

W ramach niniejszego wpisy kontynuuję problem wypowiedzenia umowy spółki cywilnej, który rozpoczęty został wpisem: Wypowiedzenie umowy spółki cywilnej – informacje podstawowe. Na ten temat przygotowanych zostanie jeszcze kilka wpisów, w związku z czym zapraszam do systematycznego odwiedzania bloga w najbliższym czasie. Kodeks cywilny przewiduje możliwość dokonania wypowiedzenia umowy spółki cywilnej na podstawie art.  869 § 1… Read Article →

Wypowiedzenie jest jednostronną czynnością prawną, której skutkiem jest wygaśnięcie stosunku prawnego o charakterze zobowiązaniowym. Dokonywane jest w drodze oświadczenia woli strony i powoduje rozwiązanie umowy ze skutkiem na przyszłość. Wypowiedzenie stanowi typowy sposób rozwiązania z woli jednej strony stosunków prawnych o charakterze ciągłym i w zasadzie bezterminowym. Również przepisy o spółce cywilnej przewidują możliwość skorzystania… Read Article →

Prawa i obowiązki wspólnika wynikające ze stosunku prawnego spółki są ściśle związane z jego osobą i jako takie nie wchodzą w skład spadku. „Udział w spółce” jest więc niedziedziczny i nie jest możliwe nadanie mu odmiennego charakteru w umowie spółki. Niemniej art. 872 KC pozwala regulować sytuację na wypadek śmierci jednego ze wspólników, tak by po… Read Article →

Co do zasady przyjmuje się, że spółka cywilna powinna mieć stały, niezmienny skład. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Dla każdej takiej zmiany osobowej składu wspólników konieczna jest zmiana samej umowy spółki. Przystąpienie nowego wspólnika możliwe jest jedynie na podstawie zmiany umowy spółki, najprościej w formie aneksu, który to zostanie zaakceptowany przez wszystkich dotychczasowych wspólników,… Read Article →

Poprzednie wpisy, które zamieściłam na blogu dotyczyły podziału zysku w spółce cywilnej. Przypominam, że pisałam już o tym jakie są zasady podziału zysku w spółce cywilnej oraz kiedy można żądać wypłaty zysku. Jednak spółka cywilna to nie tylko zysk, zdarzają się także straty. Na jakich zasadach wspólnicy spółki odpowiadają za straty? Obowiązek uczestniczenia w stratach,… Read Article →

Scroll To Top