Posts Tagged: umowa spółki cywilnej

Spółka cywilna powstaje w drodze umowy co najmniej dwóch podmiotów. Mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez określone działania poszczególnych wspólników. Właśnie określenie tego wspólnego celu jest najważniejszym elementem umowy spółki cywilnej, który odróżnia ją od innych umów zobowiązaniowych…. Read Article →

Scroll To Top