Posts Tagged: wypowiedzenie umowy

Rozwiązanie spółki cywilnej następuje przede wszystkim z przyczyn wskazanych w umowie, np. w razie upływu terminu określonego w umowie spółki cywilnej lub osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego. Poza przyczynami umownymi rozwiązania spółki istnieje możliwość podjęcia odpowiedniej uchwały wspólników spółki cywilnej w przedmiocie rozwiązania spółki cywilnej. Musi ona zostać podjęta jednomyślnie. Ponadto spółka ulegnie rozwiązaniu w sytuacji,… Read Article →

W ramach niniejszego wpisy kontynuuję problem wypowiedzenia umowy spółki cywilnej, który rozpoczęty został wpisem: Wypowiedzenie umowy spółki cywilnej – informacje podstawowe. Na ten temat przygotowanych zostanie jeszcze kilka wpisów, w związku z czym zapraszam do systematycznego odwiedzania bloga w najbliższym czasie. Kodeks cywilny przewiduje możliwość dokonania wypowiedzenia umowy spółki cywilnej na podstawie art.  869 § 1… Read Article →

Wypowiedzenie jest jednostronną czynnością prawną, której skutkiem jest wygaśnięcie stosunku prawnego o charakterze zobowiązaniowym. Dokonywane jest w drodze oświadczenia woli strony i powoduje rozwiązanie umowy ze skutkiem na przyszłość. Wypowiedzenie stanowi typowy sposób rozwiązania z woli jednej strony stosunków prawnych o charakterze ciągłym i w zasadzie bezterminowym. Również przepisy o spółce cywilnej przewidują możliwość skorzystania… Read Article →

Scroll To Top