Treść umowy spółki cywilnej

Spółka cywilna powstaje w drodze umowy co najmniej dwóch podmiotów. Mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez określone działania poszczególnych wspólników. Właśnie określenie tego wspólnego celu jest najważniejszym elementem umowy spółki cywilnej, który odróżnia ją od innych umów zobowiązaniowych.

Umowa spółki cywilnej

Do postanowień przedmiotowo istotnych umowy spółki cywilnej (essentialia negotii) należy zaliczyć dwa postanowienia: zobowiązanie wspólników do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego oraz ich zobowiązanie do działania w sposób oznaczony dla jego osiągnięcia. Bez tych elementów nie sposób mówić o umowie spółki cywilnej. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat odwiedź blog prowadzony przez Wojtka Rudzkiego – prawnika specjalizującego się w spółce cywilnej pod adresem spolkacywilna.info. Znajdziesz tam wpis omawiający jak sporządzić prostą umowę spółki cywilnej.

Umowa spółki cywilnej powinna precyzować wspólny cel gospodarczy, dla którego spółka zostaje zawarta oraz zawierać określenie sposobu działania każdego ze wspólników dla osiągnięcia tegoż celu. W szczególności, gdy wspólnik zobowiązuje się do wniesienia wkładu, w umowie należy wskazać jego przedmiot i wartość.

Cel gospodarczy określony w umowie musi mieć jakąś wartość gospodarczą. Niemniej nie można tego utożsamiać z celem zarobkowym lub materialnym. Cel gospodarczy to taki, który jest realizowany w związku z obrotem gospodarczym, na tle wymiany towarów, usług, będących jego przedmiotem. Pojęcie to nie jest tożsame z prowadzeniem działalności gospodarczej, ponieważ spółka cywilna nie musi być ani prowadzona w sposób ciągły ani nie musi mieć na celu działalności zarobkowej. Podsumowując cel gospodarczy należy rozumieć, jako pojęcie zdecydowanie szersze niż działalność gospodarcza.

Spółka cywilna może zostać zawiązana w celu realizacji wspólnej inwestycji, wspólnego dokonywania zakupu surowców, wspólnego prowadzenia działań z zakresu public relations czy reklamy, koordynacji działań rynkowych przedsiębiorców przez poddanie ich wspólnemu kierownictwu. Możliwe jest również utworzenie takowej spółki jedynie dla przeprowadzenia określonej transakcji.

Generalnie granice dopuszczalności celów gospodarczych, dla których istnieje możliwość tworzenia spółki cywilnej, wyznacza art. 58 KC, który jest regulacją ogólną, zakazującą dokonywania czynności prawnych sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz mających na celu obejście prawa.

Co istotne, cel gospodarczy określony w umowie musi być dla wspólników wspólny. W umowie spółki zobowiązują się oni dążyć do osiągnięcia tegoż celu przez określone działanie, przede wszystkim wniesienie wkładów. Umowa spółki zawiera więc zobowiązanie wspólników do podjęcia określonych w niej działań dla realizacji zamierzonego, wspólnego celu. Z samej idei umowy spółki cywilnej wynika również konieczność współdziałania wspólników. „Działanie” na tle przepisów o spółce cywilnej należy rozumieć szeroko i klasyfikować pod to nie tylko jego czynną postać, ale również bierną (zaniechanie), np. w postaci powstrzymywania się od wykonywania określonej działalności przez jednego ze wspólników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>