Wypowiedzenie umowy spółki cywilnej – informacje podstawowe

Wypowiedzenie umowy spółki cywilnejWypowiedzenie jest jednostronną czynnością prawną, której skutkiem jest wygaśnięcie stosunku prawnego o charakterze zobowiązaniowym. Dokonywane jest w drodze oświadczenia woli strony i powoduje rozwiązanie umowy ze skutkiem na przyszłość. Wypowiedzenie stanowi typowy sposób rozwiązania z woli jednej strony stosunków prawnych o charakterze ciągłym i w zasadzie bezterminowym. Również przepisy o spółce cywilnej przewidują możliwość skorzystania z prawa do wypowiedzenia stosunku spółki. Przysługuje ono zarówno wspólnikom spółki cywilnej, jak i wierzycielom osobistym wspólników spółki cywilnej (na ten temat przygotuję oddzielny wpis). Stanowi o tym art. 869 oraz 870 KC.

Jest to prawo kształtujące, którego skutkiem wypowiedzenia jest wygaśnięcie stosunku prawnego spółki cywilnej jedynie wobec wypowiadającego wspólnika. Spółka trwa nadal, w zmniejszonym składzie osobowym. Art. 869 KC dosłownie posługuje się pojęciem „wypowiadania udziału”. Poprzez udział należy tutaj rozumieć zarówno status bycia stroną stosunku spółki cywilnej, jak i udział we wspólnym majątku spółki cywilnej.

Wypowiedzenie umowy spółki cywilnej co do zasady, nie powoduje jej rozwiązania. Wyjątkiem od tego będzie sytuacja, gdy spółka cywilna składa się tylko z dwóch wspólników. W takiej sytuacji złożenie powyższego oświadczenia będzie prowadzić do rozwiązania spółki cywilnej. Tym samym w większości przypadków pojęcie „wypowiedzenia udziału w spółce” jest równoznaczne zmianie umowy spółki cywilnej, a dokładniej rzecz ujmując, zmianie jej składu osobowego.

Więcej informacji na temat wypowiedzenia umowy spółki cywilnej można znaleźć w haśle na wikipedii dotyczącym spółki cywilnej. W kolejnych wpisach na moim blogu także zostanie zaprezentowanych więcej informacji odnoszących się do tego zagadnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>