Wypowiedzenie umowy spółki cywilnej z ważnych przyczyn

Inaczej przedstawia się instytucja wypowiedzenia uregulowana w art. 869 § 2 KC tegoż przepisu. Takie wypowiedzenie jest możliwe zarówno gdy spółkę cywilną zawarto na czas nieoznaczony, jak i wówczas, gdy została zawarta na czas oznaczony.

Jest ona bezwzględnie obowiązująca i nie ma możliwości jej  wyłączenia ani ograniczenia w umowie spółki cywilnej. Zastrzeżenie tego rodzaju umieszczone w umowie spółki cywilnej będzie z mocy prawa nieważne.

Charakteryzuje się ponadto tym, że może nastąpić tylko z ważnych powodów. Ważne powody uzasadniające wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej mogą mieć charakter subiektywny, jak i obiektywny, mogą odnosić się do sytuacji danego wspólnika spółki cywilnej czy też do zachowania pozostałych wspólników.

Poza tym art. 869 § 2 KC nie wymaga zachowania terminu wypowiedzenia, które w związku z tym następuje ze skutkiem natychmiastowym. Prawo do wypowiedzenia umowy spółki cywilnej w tym trybie przysługuje każdemu wspólnikowi i może być zrealizowane w każdym momencie istnienia spółki cywilnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>