Zasady udziału wspólnika w stratach spółki cywilnej

Poprzednie wpisy, które zamieściłam na blogu dotyczyły podziału zysku w spółce cywilnej. Przypominam, że pisałam już o tym jakie są zasady podziału zysku w spółce cywilnej oraz kiedy można żądać wypłaty zysku. Jednak spółka cywilna to nie tylko zysk, zdarzają się także straty. Na jakich zasadach wspólnicy spółki odpowiadają za straty?

Obowiązek uczestniczenia w stratach, obok odpowiedzialności za zobowiązania spółki cywilnej, stanowi wyraz ryzyka gospodarczego, jakie ponoszą wspólnicy w ramach stosunku prawnego spółki.

Obowiązek ten ciąży na wspólnikach z mocy prawa i polega na tym, że w razie rozwiązania spółki cywilnej bądź wystąpienia z niej wspólnika w warunkach istnienia straty wartość jego udziału w majątku spółki ulega zmniejszeniu o przypadającą na niego stratę. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule o spółce cywilnej na wikipedii.

Natomiast w pozostałych sytuacjach, gdy spółka cywilna ponosi stratę istnieje nadal i kontynuuje działalność, wspólnik zobowiązany jest do pokrycia niedoboru w majątku spółki cywilnej na zasadach określonych w umowie spółki. Ponadto obowiązek uczestniczenia w stratach i jego zakres należy odróżnić od roszczeń regresowych powstających między wspólnikami spółki cywilnej z tytułu solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki cywilnej.

Możliwe jest zwolnienie poszczególnych wspólników spółki cywilnej od udziału w stratach. Nie jest możliwe ograniczenie udziału w stratach wszystkich wspólników, które spowoduje jedynie ich pozorną odpowiedzialność za powstałe straty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>